Pages

Paribasan jawa

Selasa, 25 Mei 2010 00.56 Diposting oleh Bintang Kehidupan (All Artikel)
"Ajining diri dumunung aneng lathi, ajining raga ana ing busana" artinya: kepribadian yang murni ada dalam hati, penampilan mencerminkan kepribadian

http://id.wikiquote.org/wiki/Peribahasa_Jawa#A

0 Response to "Paribasan jawa"

Posting Komentar