Pages

NGUWONGAKE

Selasa, 25 Mei 2010 01.12 Diposting oleh Bintang Kehidupan (All Artikel)
NGUWONGAKE iku tegese nganggep uwong utawa menungsa. Rehne nganggep uwong, mula olehe tumindak utawa matrapake pakarti marang wong liya ya kaya marang salumrahe wong. Ora nguwongake tegese ora nganggep uwong, dadi patrap lan tindak tanduke marang wong liya ora kaya marang salumrahe uwong. Saben uwong iku rumangsa menawa dheweke iku uwong, mula mesti ora seneng yen ora diuwongake. Pakarti ora nguwongake uwong iku klebu pakarti kang ora becik. Wong sing gumedhe, sing seneng ngremehake wong liya, asring… (/35)

0 Response to "NGUWONGAKE"

Posting Komentar